Signatūra: PL_1018_1906_003_010
Kūrėjas: Kossakowski, Michał Stanisław (1883-1962)
Pavadinimas: Nie wiedzieliśmy!... Nie śmieliśmy
Data: XX w.
Šaltinis: Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo biblioteka
Originali signatūra: F99-10
Kalba: polski
Skenų skaičius: 34
Forma: w archiwum istnieje tylko skan, bez dostępu do oryginału
Geografiniai rodikliai:
Asmeniniai rodikliai:
Pastabos:
Visos teisės saugomos. Kopijavimas, publikavimas tik su išankstiniu Skaitmeninio archyvo "Vaitkuškis" arba autorių teisių turinčio vieneto (Šaltinis) sutikimu
Naujienos