Signatūra: PL_1018_1894_001_003
Kūrėjas: Krajewski, Józef (1874)
Pavadinimas: Pałac od ogrodu
Data: 1895
Šaltinis: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus w Kownie
Originali signatūra: Ta-5195_37p.443
Kalba: polski
Skenų skaičius: 1
Forma: w archiwum istnieje tylko skan, bez dostępu do oryginału
Geografiniai rodikliai: Antokol (wieś, okręg wileński)
Litwa
Asmeniniai rodikliai:
Pastabos:
Visos teisės saugomos. Kopijavimas, publikavimas tik su išankstiniu Skaitmeninio archyvo "Vaitkuškis" arba autorių teisių turinčio vieneto (Šaltinis) sutikimu
Naujienos